Home Najnowsze Konflikt PZPN vs. dziennikarz w sprawie ochrony wizerunku

Konflikt PZPN vs. dziennikarz w sprawie ochrony wizerunku

Konflikt PZPN vs. dziennikarz w sprawie ochrony wizerunku

Mamy prawo do ochrony wizerunku – PZPN idzie w konflikt z dziennikarzem

PZPN idzie w konflikt z dziennikarzem?

Kolejny konflikt wybuchł w polskim futbolu, tym razem pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej (PZPN) a jednym z dziennikarzy. Chodzi o ochronę wizerunku, prawa do wykorzystywania zdjęć i wideo związanych z rozgrywkami piłkarskimi.

PZPN twierdzi, że ma prawo do ochrony wizerunku

PZPN stanowczo podkreśla, że ma pełne prawo do ochrony wizerunku i przekonuje, że wykorzystywanie materiałów fotograficznych lub nagraniowych związanych z rozgrywkami piłkarskimi wymaga zgody związku. W liście skierowanym do dziennikarza PZPN zaznacza, że „istotą ochrony wizerunku jest chronienie wartości, dóbr i praw związanych z zarejestrowanym znakiem towarowym”.

Dziennikarz twierdzi, że chce chronić prawo do informacji

Dziennikarz, który znalazł się w konflikcie z PZPN, stoi natomiast na stanowisku, że ma pełne prawo do informowania i wykorzystywania materiałów związanych z piłką nożną. Powołuje się na art. 27 polskiej Konstytucji, który mówi, że „wszyscy mają prawo do informacji”. Dziennikarz argumentuje, że publikowanie zdjęć i wideo z meczów czy treningów piłkarskich stanowi działalność informacyjną i powinno być w pełni dozwolone.

Rozbicie się o prawa autorskie?

Wszystko wskazuje na to, że konflikt pomiędzy PZPN a dziennikarzem może być spowodowany również rozbieżnościami w zakresie praw autorskich. PZPN jako organizator rozgrywek posiada pewne prawa do używania materiałów związanych z piłką nożną, ale dziennikarz również ma pewne uprawnienia, wynikające z wolności słowa i prawa do informacji.

Wniosek

Cała sytuacja zdaje się być trudna do jednoznacznego rozstrzygnięcia. W konflikcie pomiędzy PZPN a dziennikarzem trudno jednoznacznie stwierdzić, kto ma rację. Ochrona wizerunku z jednej strony jest istotna, ale równie istotne jest prawo do informacji i wolność słowa. Właściwe rozwiązanie konfliktu wymagałoby uwzględnienia obu tych aspektów.