Stadion Romy: klub dostarcza żądane dodatki

Pasjadosportu.pl » Stadion Romy: klub dostarcza żądane dodatki

stadio-roma-pietralata

LR24 (FERNANDO MAGLIARO) – W ostatni piątek klub Giallorossi złożył w Campidoglio, w Wydziale Urbanistyki, prawie wszystkie integracje, o które pod koniec października prosiła Rada Miasta w związku z projektem stadionu Pietralata.
Zgodnie z oczekiwaniami, wciąż brakuje projektów uzupełniających dotyczących mobilności publicznej i prywatnej: tutaj potrzeba znacznie więcej czasu na rysowanie map i wykresów.

LE INTEGRAZIONI PRESENTATE

Wśród przedstawionych integracji powinny znaleźć się te, które wyjaśniają stanowisko klubu Giallorossi w sprawie Tor di Valle afery: Campidoglio zwróciło się do Romy o przedstawienie „autodeklaracji o posiadaniu wymagań dotyczących ogólnego porządku”. W praktyce Roma musiała samodzielnie poświadczyć „istnienie subiektywnego wymogu uczciwości i rzetelności” jako spółka proponująca, ponieważ własnymi decyzjami zadecydowała o upadku projektu Tor di Valle. Ponadto spółka powinna była dostarczyć żądane „wyjaśnienia w tej sprawie, będąc stroną przeciwną w dwóch toczących się postępowaniach sądowych przed Regionalnym Sądem Administracyjnym Lazio, wszczętych przez Eurnova i Tor di Valle CPI”, a mianowicie Radovan Vitek.

Innym dokumentem, który Giallorossi powinni byli przedłożyć, jest ten, który musi określać „jednoznaczną granicę obszaru objętego interwencją […] wyraźnie i jednoznacznie określoną przynajmniej na podstawie kartograficznej, zaktualizowanej mapy katastralnej, obowiązującego PRG, opracowania Szczegółowego Planu SDO Pietralata”. Krótko mówiąc, nie mapa w stylu google maps, ale konkretna kartografia. Do tej części gmina poprosiła również o dodanie oceny „wszystkich kosztów związanych z wszelkimi wywłaszczeniami praw do nieruchomości niezbędnymi do realizacji wszystkich planowanych interwencji”.
Wśród żądanych integracji projektów, Roma powinna była przedstawić ponowne obliczenie całkowitych kosztów poprzez uwzględnienie nie tylko wywłaszczeń, ale również rekultywacji gruntów.

Jak jednak wspomniano, brakuje jeszcze wszystkich części projektowych związanych z mobilnością, takich jak dokładne wskazanie punktów wjazdu i wyjazdu z parkingów, zaprojektowanie układu drogowego obsługującego Szpital Sandro Pertiniego, czy przebudowa stacji Quintiliani metra B.

Czytaj również:  Roma gotowa ogłosić przedłużenie umowy Cristante do 2027 roku: ile będzie zarabiał

SI MUOVONO ANCHE ALTRI UFFICI

W międzyczasie w sprawie projektu „pojawiły się” także inne urzędy państwowe, nieobecne w piśmie z 27 października: 28 października Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej oraz Asl oficjalnie poinformowały, że przed wyrażeniem opinii poczekają na sporządzenie ostatecznego projektu. 31 października taką samą decyzję o odroczeniu opiniowania ostatecznego projektu przekazał Krajowy Urząd Lotnictwa Cywilnego (Enca) w sprawie ewentualnych przeszkód w locie. Na początku listopada, 2 listopada, Miejskie Kuratorium wykonało ruch, prosząc o wyjaśnienia i uzupełnienia; natomiast następnego dnia, 3 listopada, Miejska Obrona Cywilna oficjalnie oświadczyła, że nie będzie brała udziału w analizie projektu, ponieważ nie ma szczególnych kompetencji. 9. Obszar planowania transportu publicznego regionu Lazio zastrzegł sobie prawo do interwencji jedynie w zakresie ostatecznego projektu, natomiast obszar odpowiedzialny za ocenę oddziaływania na środowisko (EIA) i strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko (SEA) wyda swoją opinię po przeanalizowaniu EIA i SEA.

LA CONFUSIONE SULLE DATE

W ciągu ostatnich kilku dni zaczęło krążyć kilka dat jako tych, które są możliwymi emanacjami zainteresowania opinii publicznej. Wśród nich największą popularnością cieszyłby się 10 stycznia. Oczywiście żadna z tych dat, jak na razie, nie ma żadnych podstaw: interes społeczny wyraża się poprzez głosowanie w radzie gminy. Głosowanie musi obowiązkowo przebiegać zgodnie z procedurą: zakończenie wstępnej Konferencja Usług konferencji sporządzeniem protokołu; obrady rady gminy, która zamienia ten protokół w proponowaną uchwałę, która następnie musi być zbadana pod kątem obowiązkowych, ale niewiążących opinii komisji rady i danej gminy. Komisje i Urząd Miasta mogą mieć recepty zawarte w tekście. Po tych opiniach tekst wraca do Rady w celu ostatecznego przyjęcia proponowanej uchwały, która następnie jest głosowana w Radzie Miasta.

Jest grudzień i wkrótce pod dyskusję trafia budżet Gminy, który regulaminowo blokuje wszelkie inne rozważania. To wystarczy, by zrozumieć, jak bezpodstawna jest data 10 stycznia, która zrodziła się, prawdopodobnie, z wyliczenia czasu – 90 dni – wymaganego przez prawo, by Konferencja Służb Wstępnych zakończyła swoje prace.

Czytaj również:  Roma-Ludogorets: inauguracja nowej sali gościnnej "Club 1927", obecny również prezes Berardi (FOTO)

W rzeczywistości – pomijając fakt, że liczenie 90 dni rozpoczyna się od daty wniesienia projektu (3 października), a zatem upływa 1 stycznia, a nie 10-go – chodzi o 90 dni, które należy uznać za orientacyjne, a nie ostateczne: sam fakt, że 27 października Campidoglio dostarczyła wniosek o integrację dokumentów, wydłuża ten czas. Przepis stanowi, że zegar może być zatrzymany tylko raz w przypadku formalnego wezwania do dostarczenia dodatkowych dokumentów. 27 października takiego wniosku nie było, ale powód jest dość intuicyjny: urzędy, zwłaszcza Mobilności i Urbanistyki, żądając dodatkowych dokumentów uznały je nie za „dodatki”, czyli nowy dokument, ale za „uzupełnienie” zdeponowanych papierów. Krótko mówiąc, Roma zdeponowała projekt, który nie był kompletny w niektórych częściach uznanych za istotne dla właściwej oceny. Najprostszy przykład dotyczy mobilności: jak ja, jako urząd publiczny, mogę ocenić wasz projekt, jeśli nie napisaliście, jak i gdzie zamierzacie zaprojektować wjazdy i wyjazdy na parkingi? Albo jak mam ocenić wpływ na karetki, skoro nie zaprojektowaliście drogi serwisowej na Via dei Monti Tiburtini?

NUOVE SEDUTE NEI PROSSIMI GIORNI

Po złożeniu tej pierwszej transzy integracji projektów, Rzym ma w najbliższych dniach, oprócz złożenia wciąż brakującej części dotyczącej mobilności i transportu, odbyć serię spotkań technicznych z urzędami, które powinny być „monotematyczne”, czyli poświęcone badaniu pojedynczych i konkretnych aspektów projektu.

@FMagliaro

Czytaj również:  Abodi: prace nad stadionem Romy są bardzo zaawansowane