Ceny prądu dziś 23 kwietnia na godzinę: kiedy jest najtaniej?

Pasjadosportu.pl » Ceny prądu dziś 23 kwietnia na godzinę: kiedy jest najtaniej?
 • Redakcja

The cena hurtowa energii elektrycznej w Hiszpanii, która służy jako odniesienie dla klientów z taryfą regulowaną lub PVPC, żegna się z rocznymi minimami w 2022 roku, najbardziej konwulsyjnym roku w swojej historii, który doprowadził do ugodowej polityki energetycznej wśród partnerów europejskich.

Średnia cena megawatogodziny w dniu dzisiejszym 23 kwietnia w Hiszpanii to 49,94 €/MWh (wg OMIE). Obecnie dzięki gazowemu capowi udało się obniżyć cenę za MWh na dobę. Jest to mechanizm, zwany również Wyjątkiem Iberyjskim, który nałożył maksymalną cenę na gaz kupowany przez przedsiębiorstwa energetyczne w celu wytworzenia energii. Szacuje się, że dzięki niemu konsumenci zaoszczędzili 2 300 mln euro. Jest to środek, który będzie obowiązywał do 31 maja 2023 roku.

Cena prądu dziś 23 kwietnia wg godzin: kiedy jest najtaniej?

https://tarifaluzhora.es/

Ceny energii elektrycznej: średnia, minimalna i maksymalna cena w niedzielę, 23 kwietnia

ŚREDNIA CENA ZA DZIEŃ: 0.0912 €/kWh

NAJNIŻSZA CENA DNIA: 0.02941 €/kWh, od 17h do 18h

NAJWYŻSZA CENA DNIA: 0.1675 €/kWh, od 21h do 22h

Cena za kWh energii elektrycznej na godzinę:

 • 00h – 01h: 0,15617 €/kWh
 • 01h – 02h: 0,14621 €/kWh
 • 02h – 03h: 0,14517 €/kWh
 • 03h – 04h: 0,13964 €/kWh
 • 04h – 05h: 0,13676 €/kWh
 • 05h – 06h: 0,12575 €/kWh
 • 06h – 07h: 0,12309 €/kWh
 • 07h – 08h: 0,11089 €/kWh
 • 08h – 09h: 0,09519 €/kWh
 • 09h – 10h: 0,0496 €/kWh
 • 10h – 11h: 0,03582 €/kWh
 • 11h – 12h: 0,03369 €/kWh
 • 12h – 13h: 0,03546 €/kWh
 • 13h – 14h: 0,035 €/kWh
 • 14h – 15h: 0,03296 €/kWh
 • 15h – 16h: 0,03022 €/kWh
 • 16h – 17h: 0,03002 €/kWh
 • 17h – 18h: 0,02941 €/kWh
 • 18h – 19h: 0,03808 €/kWh
 • 19h – 20h: 0,04817 €/kWh
 • 20h – 21h: 0,12909 €/kWh
 • 21h – 22h: 0,1675 €/kWh
 • 22h – 23h: 0,16261 €/kWh
 • 23h – 24h: 0,1524 €/kWh

Ceny prądu dziś 23 kwietnia na godzinę: kiedy jest najtaniej?

ELOY ALONSO / EFE

Czytaj także

jakie czynniki wpływają na eskalację cen?

Strona eskalacja cen dotykająca większość Europy wynika, wśród różnych czynników, z rosnącej na rynkach międzynarodowych ceny gazu, który jest wykorzystywany w elektrowniach pracujących w cyklu kombinowanym i który wyznacza cenę rynkową w większości godzin, oraz ze wzrostu wartości uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2).

Read More

Czytaj również:  Barça zajmuje dużo czasu